กล้าที่จะก้าวเท้าแรก

กล้าที่จะก้าวเท้าแรก

Our Family 2013

Our Family 2013

Slum Outreach

Slum Outreach

Let's Pray together

Let's Pray together

Grandma's!

Grandma's!

Sponsored Walk

Sponsored Walk

Grand opening of Home

Grand opening of Home

FWD Insurance event

FWD Insurance event

Yes you can do it

Yes you can do it

นิมิตของเราคือเลี้ยงดูเด็กๆด้อยโอกาสและอยู่ในสภาพแสดล้อมที่เสี่ยงอันตราย จำนวน46 คน  เราต้องการให้เด็กๆเหล่าเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ทันสมัย เราต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่พวกเขาเท่าที่เราจะทำได้

สภาพแวดล้อมของเราอยู่ในมาตรฐานที่ดี เราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กตลอดกาล ไม่ใช่การนำพวกเขาออกมาจากสภาพแวดล้อมที่แย่แล้วเลี้ยงดูพวกเขาแบบอดๆอยากๆ เราต้องการปลูกฝังค่านิยมที่ดี การให้ความเคารพและมีการศึกษาที่ดีเท่าที่เราสามารถให้พวกเขาได้  เรามีความรู้สึกว่าถ้าเพียงแค่เลี้ยงดูพวกเขาด้วยสิ่งของที่จำเป็นเท่านั้น พวกเขาก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเมื่ออายุ 16 ปี
เราปรารถนาให้เด็กๆของเราเติบโตขึ้นมาและมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เราสอนพวกเขาว่าถ้าพวกเขาขยันขันแข็งก็จะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่พวกเขาต้องการได้  เราต้องการผลักดันพวกเขาไปสู่อาชีพที่ดี ช่วยพวกเขาให้ค้นพบสิ่งที่พวกเขาต้องการจะเป็นตั้งแต่อายุยังน้อย  และสนับสนุนผลักดันพวกเขาให้บรรลุถึงความฝันของพวกเขาได้
เด็กๆของเราทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้จักการทำความสะอาดบ้านของตนเอง (โดยการดูแลของแม่บ้าน) ดูแลสวนและห้องของตัวเองให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
 
เรากำลังลงทุนในชีวิตของเด็กในเวลานี้ เพื่อเมื่อเขาอายุ 20 ปีแล้ว พวกเขาจะสามารถมีงานทำที่ดีและสามารถลงทุนในชีวิตคนรุ่นต่อไปได้
 
Menu

มูลนิธิที่ได้จดทะเบียนแล้ว

67579124_2394980697492424_47408236676996

เรามีพื้นที่ที่สามารถรับเด็กได้อีก 35 คน ท่านพอจะช่วยเหลือเราทำสิ่งนี้ได้ไหมครับ  เราไม่สามารถทำได้โดยปราศจากการช่วยเหลือของท่าน