ท่านจะยื่นมือช่วยเราได้ไหมครับ

ท่านจะยื่นมือช่วยเราได้ไหมครับ

Lending a Helping Hand

Lending a Helping Hand

Can you help a child?

Can you help a child?

เรากำลังมองหาบริษัทหรือผู้สนับสนุนค่าโทรศัพท์ในแต่ละเดือนของบ้านเด็กฯ สูงสุดประมาณ 950 บาท (20 ปอนด์)(30 ดอลล่าห์สหรัฐ)ต่อเดือน มีท่านใดช่วยเหลือเราได้ในด้านนี้ไหมครับ

เราต้องการงบประมาณสนับสนุนการต่อเติมกำแพงรอบบ้านให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันเด็กๆปีนป่ายออกไปยังถนนครับ

เราต้องการอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กๆของเรา ท่านช่วยเหลือเราได้ไหมครับ

นอกจากนี้เรายังต้องการอาสาสมัครช่วยตัดหญ้าทุกเดือนครับ

เราต้องการผู้สนับสนุนค่าไฟ ค่าน้ำ ของเดือนนี้ครับ​

เราต้องการงบประมาณเพื่อช่วยลดภาระหนี้ค่าใช้จ่ายของบ้านเด็กฯ ท่านสามารถช่วยเราได้ไหมครับ โปรดติดต่อเราเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

Menu

มูลนิธิที่ได้จดทะเบียนแล้ว

67579124_2394980697492424_47408236676996

เรามีพื้นที่ที่สามารถรับเด็กได้อีก 35 คน ท่านพอจะช่วยเหลือเราทำสิ่งนี้ได้ไหมครับ  เราไม่สามารถทำได้โดยปราศจากการช่วยเหลือของท่าน