เรามีทั้งทีมงานที่ทำงานเต็มเวลาและอาสาสมัครที่ทำงานด้วยหัวใจ

หากท่านต้องการร่วมรับใช้ในแผนกต่างๆ โปรดแจ้งให้เราทราบ

กรุณากดที่รูปภาพเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จอห์นและรุ้งตะวัน
ตำแหน่ง:ผู้จัดการและพ่อแม่ของบ้านเด็กฯ
สัญชาติ:ไทย
สถานะ: เจ้าหน้าที่เต็มเวลา
โทร: 0811127877
แอนดริว
แอนดริว สต๊อคส์
ตำแหน่ง: ผู้ก่อตั้ง ผู้นำ
สัญชาติ:บริติช
สถานะ: อาสาสมัคร
ร่วมงาน: ตั้งแต่ปี 2010


โทร :+66 80 999 3603
อรสา
ตำแหน่ง:คณะกรรมการและผู้อำนวยการบ้านเด็กฯ
สัญชาติ: ไทย
สถานะ : อาสาสมัคร
โทร: 089 626 5670
เบคกี้
ตำแหน่ง:คณะกรรมการและเหรัญญิก
สัญชาติ:ไทย
สถานะ: อาสาสมัคร
โทร: +66 98 523 1299
โฟโต้
อิชย์ภูมิ ธนัทโชค
ตำแหน่ง:ประธานกรรมการมูลนิธิฯ
สัญชาติ:ไทย
สถานะ: อาสาสมัคร 
โทร: 090 415 5161
Serving since 2014
Show More
Menu

มูลนิธิที่ได้จดทะเบียนแล้ว

67579124_2394980697492424_47408236676996

เรามีพื้นที่ที่สามารถรับเด็กได้อีก 35 คน ท่านพอจะช่วยเหลือเราทำสิ่งนี้ได้ไหมครับ  เราไม่สามารถทำได้โดยปราศจากการช่วยเหลือของท่าน

แอนดริว

แอนดริว สต๊อคส์ ตำแหน่ง: ผู้ก่อตั้ง ผู้นำ สัญชาติ:บริติช สถานะ: อาสาสมัคร ร่วมงาน: ตั้งแต่ปี 2010 โทร :+66 80 999 3603