บ้านใหม่ของเรา

บ้านใหม่ของเรา

Day out at the Farm

Day out at the Farm

Thank you PTT Company

Thank you PTT Company

We are off to School

We are off to School

Thank you for visiting!

Thank you for visiting!

We even do our Garden

We even do our Garden

Thank you for coming.

Thank you for coming.

We love you.

We love you.

ผู้ก่อตั้งและผู้นำของเราไม่ได้รับเงินเดือนเหมือนกับผู้ก่อตั้งหรือผู้นำของบางองค์กรการกุศลอื่นทั่วโลกที่ได้รับเงินเดือน 

เมื่อท่านบริจาคให้กับมูลนิธิพาวเวอร์ ออฟ เลิฟ (Power Of Love) ท่านก็ได้ปูทางสำหรับเด็กๆที่จะมีอนาคตแห่งความหวังและคำสัญญา   เมื่อท่านให้ ทุกฝ่ายก็มีชัย ทั้ง...เด็กๆ... ครอบครัว...และชุมชน
ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุน การบริจาคของท่านช่วยเหลือเราในหลายๆด้าน จากที่พักพิงพื้นฐาน อาหาร ยารักษาโรครวมไปถึงการสนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับเด็กๆทุกคนจนกระทั่งพวกเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่

 

ช่องทางการบริจา

ท่านสามารถบริจาคผ่านบัญชีเพย์พาล: Offices@polohelp.com
หรือกดช่องบริจาค ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

 

หรือหากท่านต้องการ ท่านสามารถส่งอีเมล์ของท่านพร้อมหมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุและหมายเลขหลังบัตรของท่านและแจ้งจำนวนที่ท่านต้องการบริจาค เราสามารถหักออกจากบัตรเครดิตให้ท่านได้

หรือ ท่านสามารถโอนเข้า บัญชี ธนาคารดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาหัวหิน
หมายเลขบัญชี 3 5 4 4 0 6 8 8 8 9

ชื่อบัญชี:มูลนิธิพาวเวอร์ออฟเลิฟ

(Power of Love Foundation)
รหัส สวิฟท์: BKKBTHBK

ขอขอบพระคุณท่านแทนเด็กๆทุกคนสำหรับการช่วยเหลือจากท่าน

ความช่วยเหลือของท่านสร้างความแตกต่างในชีวิตของเด็กๆได้

Menu

มูลนิธิที่ได้จดทะเบียนแล้ว

67579124_2394980697492424_47408236676996

เรามีพื้นที่ที่สามารถรับเด็กได้อีก 35 คน ท่านพอจะช่วยเหลือเราทำสิ่งนี้ได้ไหมครับ  เราไม่สามารถทำได้โดยปราศจากการช่วยเหลือของท่าน