ผู้ก่อตั้งและผู้นำของเราไม่ได้รับเงินเดือนเหมือนกับผู้ก่อตั้งหรือผู้นำของบางองค์กรการกุศลอื่นทั่วโลกที่ได้รับเงินเดือน 

เมื่อท่านบริจาคให้กับมูลนิธิพาวเวอร์ ออฟ เลิฟ (Power Of Love) ท่านก็ได้ปูทางสำหรับเด็กๆที่จะมีอนาคตแห่งความหวังและคำสัญญา   เมื่อท่านให้ ทุกฝ่ายก็มีชัย ทั้ง...เด็กๆ... ครอบครัว...และชุมชน
ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุน การบริจาคของท่านช่วยเหลือเราในหลายๆด้าน จากที่พักพิงพื้นฐาน อาหาร ยารักษาโรครวมไปถึงการสนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับเด็กๆทุกคนจนกระทั่งพวกเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่

 

ช่องทางการบริจา

ท่านสามารถบริจาคผ่านบัญชีเพย์พาล: Offices@polohelp.com
หรือกดช่องบริจาค ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

 

หรือหากท่านต้องการ ท่านสามารถส่งอีเมล์ของท่านพร้อมหมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุและหมายเลขหลังบัตรของท่านและแจ้งจำนวนที่ท่านต้องการบริจาค เราสามารถหักออกจากบัตรเครดิตให้ท่านได้

หรือ ท่านสามารถโอนเข้า บัญชี ธนาคารดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาหัวหิน
หมายเลขบัญชี 3 5 4 4 0 6 8 8 8 9

ชื่อบัญชี:มูลนิธิพาวเวอร์ออฟเลิฟ

(Power of Love Foundation)
รหัส สวิฟท์: BKKBTHBK

ขอขอบพระคุณท่านแทนเด็กๆทุกคนสำหรับการช่วยเหลือจากท่าน

ความช่วยเหลือของท่านสร้างความแตกต่างในชีวิตของเด็กๆได้

Menu

มูลนิธิที่ได้จดทะเบียนแล้ว

67579124_2394980697492424_47408236676996

เรามีพื้นที่ที่สามารถรับเด็กได้อีก 35 คน ท่านพอจะช่วยเหลือเราทำสิ่งนี้ได้ไหมครับ  เราไม่สามารถทำได้โดยปราศจากการช่วยเหลือของท่าน