117294831_756528638467797_10384217832706
เดี๋ยวนี้เรามีอนาคต

เดี๋ยวนี้เรามีอนาคต

Oh No, we are off to school!

Oh No, we are off to school!

We are going out for the day

We are going out for the day

Thank you Tesco 4  collecting for us

Thank you Tesco 4 collecting for us

We love Sports

We love Sports

Smile everyone!

Smile everyone!

We are going to Thailand got talent!

We are going to Thailand got talent!

Thank you water park

Thank you water park

We are out doing community work now

We are out doing community work now

Thank you to help us

Thank you to help us

We are stronger now!

We are stronger now!

We are off to school!

We are off to school!

So Boring for us!

Yes we can!

Yes we can!

Christmas time 2017

Christmas time 2017

We are future Prime Ministers!

We are future Prime Ministers!

We now have our own bank books!

We now have our own bank books!

Water park sponsor us! WOW

Water park sponsor us! WOW

Thank you for helping us

Thank you for helping us

Christmas 2017

Christmas 2017

Money for our future

Money for our future

Love changes everything! - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Menu

มูลนิธิที่ได้จดทะเบียนแล้ว

67579124_2394980697492424_47408236676996

เรามีพื้นที่ที่สามารถรับเด็กได้อีก 35 คน ท่านพอจะช่วยเหลือเราทำสิ่งนี้ได้ไหมครับ  เราไม่สามารถทำได้โดยปราศจากการช่วยเหลือของท่าน