อาสาสมัคร

อาสาสมัคร

Men Volunteering

Men Volunteering

Volunteer Team

Volunteer Team

โปรดส่งอีเมล์ถึงเรา: offices@polohelp.com  เพื่อสมัครเป็นอาสาสมัครมูลนิธิพาวเวอร์ ออฟ เลิฟ (Power of Love Foundation) เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ อาสาสมัครทุกท่านจะได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขและตามแนวทางของเรา

ต้องการอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษในแต่ละสัปดาห์

อาสาสมัครช่วยทำความสะอาดบางครั้งบางคราว

อาสาสมัครดูแลสวน

อาสาสมัครงานซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆ

Menu

มูลนิธิที่ได้จดทะเบียนแล้ว

67579124_2394980697492424_47408236676996

เรามีพื้นที่ที่สามารถรับเด็กได้อีก 35 คน ท่านพอจะช่วยเหลือเราทำสิ่งนี้ได้ไหมครับ  เราไม่สามารถทำได้โดยปราศจากการช่วยเหลือของท่าน